Jazykové pobyty pre dospelých
(od 16 rokov)

JAZYKOVÉ POBYTY A KURZY PRE DOSPELÝCH V ZAHRANIČÍ

Jazykové kurzy a pobyty prebiehajú počas celého roka a na väčšinu z nich je nástup možný každý pondelok. Niektoré špeciálne kurzy, napríklad príprava na medzinárodné jazykové skúšky majú pevne stanovené termíny niekoľkokrát ročne.

Ponuka je určená pre dospelých i mladších záujemcov - väčšina škôl prijíma do týchto kurzov záujemcov od 16 rokov. Minimálny vek je uvedený pri každej škole. Priemerný vek študentov sa na jednotlivých školách mení aj podľa sezóny. InterStudy vám odporučí vhodnú školu aj s prihliadnutím na váš vek. Všetky školy prezentované na našom webe sú akreditované príslušnými akreditačnými agentúrami a úradmi jednotlivých krajín a mnohé sú členmi rôznych medzinárodných asociácií a organizácií. Školy vyberáme na základe niekoľkých kritérií. Jedným z najdôležitejších sú referencie našich doterajších klientov. Uprednostňujeme školy, na ktorých je málo slovensky a česky hovoriacich študentov, aby pobyt našich klientov určite splnil svoj účel. Nemenej dôležitý je čo najnižší počet účastníkov v skupine a, samozrejme, štandard vybavenia. Školy, s ktorými spolupracujeme, ponúkajú komfortné študijné prostredie, moderné učebné pomôcky, jazykové laboratóriá, knižnicu, prístup k internetu, spoločenské priestory, a stravovacie zariadenie priamo v priestoroch školy alebo v blízkom okolí.

Prečo si vybrať Interstudy?

  • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
  • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 40 štátnych univerzít, na ktorých sa už viac ako 10 rokov vzdelávajú aj Slováci.
  • Poskytujeme finančne najdostupnejšie služby na trhu, mnohé z nich sú pre Vás úplne bezplatné. Za jazykový kurz cez InterStudy nikdy nezaplatíte viac, ako keby ste si všetko vybavovali sami, ba často aj ušetríte. Prihlášky na vysokoškolské štúdium vybavujeme úplne bezplatne, alebo za symbolický poplatok.
  • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
  • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
  • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme. Nie sme nikoho zastúpením, a nikto nám nič nediktuje.

Najnovšie články blogu

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681
E-mail: info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk