O firme

Prieskum spokojnosti klientov

Agentúra InterStudy zisťuje mieru spokojnosti svojich klientov prostredníctvom dotazníkov, ktoré sa klientom zasielajú po návrate zo študijného pobytu v zahraničí.

Dotazník obsahuje 19 otázok zameraných na hodnotenie služieb agentúry InterStudy, zahraničnej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej klient absolvoval pobyt, a na celkové hodnotenie kvality služieb a prínosu pobytu.

Hodnotenie služieb InterStudy skúma objem a kvalitu poskytnutých informácií, prístup pracovníkov ku klientom a ich odbornú pripravenosť. Hodnotenie zahraničnej vzdelávacej inštitúcie sa zameriava na kvalitu kurzu, národnostné zloženie skupín, vybavenosť školy a prístup personálu. Okrem toho zisťujeme mieru spokojnosti so všetkými ďalšími službami realizovanými v zahraničí počnúc transferom z letiska, štandardom ubytovania a stravovania, až po úroveň aktivít na voľný čas. V záverečnom hodnotení sa klienti vyjadrujú k celkovému prínosu pobytu a spokojnosti so službami InterStudy.

Výsledky našich prieskumov ukazujú, že až 99% klientov by odporučilo agentúru InterStudy svojim priateľom a známym.

Účelom prieskum spokojnosti klientov je účinnejšie selektovanie našich zahraničných partnerských škôl a sledovanie ich kvality, ako aj neustále zlepšovanie našich služieb

InterStudy zabezpečuje štúdium v zahraničí a profesionálny servis v tejto oblasti pre široký okruh klientov. Stredoškolské programy v zahraničí zabezpečujeme od roku 1998 a naša ponuka je v súčasnosti najširšia na slovenskom trhu. Spolupracujeme s najvýznamnejšími zahraničnými organizáciami, prostredníctvom ktorých umiestňujeme našich stredoškolákov v šestnástich krajinách sveta. Vyslanie stredoškoláka na ročný či semestrálny pobyt do zahraničia je veľmi závažné rozhodnutie. Na základe našich mnohoročných skúseností sa snažíme našim študentom a ich rodičom poskytnúť vždy realistické informácie, aby bola celá rodina na túto významnú skúsenosť čo najlepšie pripravená.

Ďalšia ponuka InterStudy zahŕňa jazykové kurzy pre dospelých, ktoré prebiehajú počas celého roka. Naša ponuka je určená pre každého, kto sa chce naučiť niektorý zo svetových jazykov a spoznať pritom novú kultúru. Učiť sa jazyk v prostredí, kde sa používa, je neporovnateľne ľahšie a efektívnejšie, ako učenie v domácom prostredí.

Pre deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov máme pripravenú rozsiahlu ponuku prázdninových jazykových kurzov, ktoré predstavujú kombináciu jazykovej výučby v medzinárodnej skupine a rozsiahleho programu aktivít, ktoré žiakom poskytujú príležitosť komunikovať v cudzom jazyku aj mimo školy, naväzovať medzinárodné priateľstvá a spoznávať krajinu pobytu.

Najnovším projektom InterStudy je univerzitné štúdium v európskych krajinách, ktoré ponúkajú slovenským vysokoškolákom rovnako výhodné podmienky ako pre domácich študentov. Okruh univerzít, na ktoré sa môžete prihlásiť prostredníctvom našej agentúry sa neustále rozširuje.

Prečo si vybrať Interstudy?

  • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
  • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 40 štátnych univerzít, na ktorých sa už viac ako 10 rokov vzdelávajú aj Slováci.
  • Poskytujeme finančne najdostupnejšie služby na trhu, mnohé z nich sú pre Vás úplne bezplatné. Za jazykový kurz cez InterStudy nikdy nezaplatíte viac, ako keby ste si všetko vybavovali sami, ba často aj ušetríte. Prihlášky na vysokoškolské štúdium vybavujeme úplne bezplatne, alebo za symbolický poplatok.
  • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
  • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
  • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme. Nie sme nikoho zastúpením, a nikto nám nič nediktuje.

Najnovšie články blogu

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681
E-mail: info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk