O firme

Prieskum spokojnosti klientov

Agentúra InterStudy zisťuje mieru spokojnosti svojich klientov prostredníctvom dotazníkov, ktoré sa klientom zasielajú po návrate zo študijného pobytu v zahraničí.

Dotazník obsahuje 19 otázok zameraných na hodnotenie služieb agentúry InterStudy, zahraničnej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej klient absolvoval pobyt, a na celkové hodnotenie kvality služieb a prínosu pobytu.

Hodnotenie služieb InterStudy skúma objem a kvalitu poskytnutých informácií, prístup pracovníkov ku klientom a ich odbornú pripravenosť. Hodnotenie zahraničnej vzdelávacej inštitúcie sa zameriava na kvalitu kurzu, národnostné zloženie skupín, vybavenosť školy a prístup personálu. Okrem toho zisťujeme mieru spokojnosti so všetkými ďalšími službami realizovanými v zahraničí počnúc transferom z letiska, štandardom ubytovania a stravovania, až po úroveň aktivít na voľný čas. V záverečnom hodnotení sa klienti vyjadrujú k celkovému prínosu pobytu a spokojnosti so službami InterStudy.

Výsledky našich prieskumov ukazujú, že až 99% klientov by odporučilo agentúru InterStudy svojim priateľom a známym.

Účelom prieskum spokojnosti klientov je účinnejšie selektovanie našich zahraničných partnerských škôl a sledovanie ich kvality, ako aj neustále zlepšovanie našich služieb

InterStudy zabezpečuje štúdium v zahraničí a profesionálny servis v tejto oblasti pre široký okruh klientov. Stredoškolské programy v zahraničí zabezpečujeme od roku 1998 a naša ponuka je v súčasnosti najširšia na slovenskom trhu. Spolupracujeme s najvýznamnejšími zahraničnými organizáciami, prostredníctvom ktorých umiestňujeme našich stredoškolákov v šestnástich krajinách sveta. Vyslanie stredoškoláka na ročný či semestrálny pobyt do zahraničia je veľmi závažné rozhodnutie. Na základe našich mnohoročných skúseností sa snažíme našim študentom a ich rodičom poskytnúť vždy realistické informácie, aby bola celá rodina na túto významnú skúsenosť čo najlepšie pripravená.

Ďalšia ponuka InterStudy zahŕňa jazykové kurzy pre dospelých, ktoré prebiehajú počas celého roka. Naša ponuka je určená pre každého, kto sa chce naučiť niektorý zo svetových jazykov a spoznať pritom novú kultúru. Učiť sa jazyk v prostredí, kde sa používa, je neporovnateľne ľahšie a efektívnejšie, ako učenie v domácom prostredí.

Pre deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov máme pripravenú rozsiahlu ponuku prázdninových jazykových kurzov, ktoré predstavujú kombináciu jazykovej výučby v medzinárodnej skupine a rozsiahleho programu aktivít, ktoré žiakom poskytujú príležitosť komunikovať v cudzom jazyku aj mimo školy, naväzovať medzinárodné priateľstvá a spoznávať krajinu pobytu.

Najnovším projektom InterStudy je univerzitné štúdium v európskych krajinách, ktoré ponúkajú slovenským vysokoškolákom rovnako výhodné podmienky ako pre domácich študentov. Okruh univerzít, na ktoré sa môžete prihlásiť prostredníctvom našej agentúry sa neustále rozširuje.

Prečo si vybrať Interstudy?

 • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
 • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 40 štátnych univerzít, na ktorých sa už viac ako 10 rokov vzdelávajú aj Slováci.
 • Poskytujeme finančne najdostupnejšie služby na trhu, mnohé z nich sú pre Vás úplne bezplatné. Za jazykový kurz cez InterStudy nikdy nezaplatíte viac, ako keby ste si všetko vybavovali sami, ba často aj ušetríte. Prihlášky na vysokoškolské štúdium vybavujeme úplne bezplatne, alebo za symbolický poplatok.
 • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
 • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
 • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme. Nie sme nikoho zastúpením, a nikto nám nič nediktuje.

Skúsenosti
našich študentov

 • Študovala som na Southampton Solent University odbor Tourism Management with Cruise and Travel Operations. Po skončení štúdia som sa vrátila na Slovensko, VŠ v Anglicku bola skvelá skúsenosť a nikdy som neľutovala, že som sa rozhodla študovať práve tam. Počas štúdia som získala neoceniteľné skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu, vždy som však chcela niečo dokázať sama a pevne verím, že sa so svojou firmou presadím na trhu a budem úspešná :)

 • Najväčší prínos vidím v pobyte v medzikulturálnom prostrední, kde dorozumievacím jazykom bola angličtina. Dodalo mi to pocit istoty, obohatilo o slovnú zásobu, zoznámila som sa s ľudmi z rozličných krajín sveta a zdieľala s nimi svoje názory a postoje. Táto skúsenosť ma veľmi obohatila nielen na úrovni jazyka, ale aj ako človeka. Odporúčam :-) Som spokojná s kvalitou štúdia na škole a z ich individuálnym prístupom ku žiakovi (ako klientovi).

 • Bola to výborná skúsenosť. Metóda výučby bola veľmi pútavá, iná ako bežné jazykové kurzy na Slovensku. Za krátky čas som cítila obrovský progress, myslím že toto by som doma nedosiahla ani za rok. A je to najmä vďaka spojeniu výučby na škole s okamžitým použitím v praxi, v reálnom živote. Odteraz si namiesto letnej pobytovej dovolenky na pláži budem vyberať učenie jazyka na nejakom zaujímavom mieste na svete.

 • Prostredníctvom agentúry InterStudy som odišiel do Londýna a začal svoje bakalárske štúdium. Vďaka štúdiu v zahraničí sa mi v nasledujúcom roku podarilo dostať na jednu z najprestížnejších škôl na svete, London Business School, kde som vyštudoval Masters in Management. Odísť študovať do zahraničia bolo určite výborné rozhodnutie.

 • Jazykový pobyt v Málage bol tou najlepšou voľbou, akú som mohla toto leto urobiť a neľutujem ani sekundu, čo som tam strávila. Jednak mi pomohol v rozprávaní, mala som vynikajúcu rodinu a po druhé som viac samostatnejšia a určite som vďačná za túto skúsenosť. Bola som so všetkým veľmi spokojná. V budúcnosti sa do školy Málaga Sí určite chcem vrátiť.

 • Vďaka InterStudy som sa dostal na vysokú školu vo Veľkej Británii hneď po skončení gymnázia. Na University of Bedfordshire, severne od Londýna, som tri roky študoval informatiku a robotiku. Na magisterské štúdium som sa potom prihlásil v Škótsku na University of Edinburgh. Tu sa mi naskytla príležitosť pokračovať v štúdiu ako PhD na jednej z popredných univerzít vo svete a pracovať na výskume v oblasti robotiky na národných a európskych projektoch.

 • Pobyt mi dodal istotu pri konverzácii v anglickom jazyku, ktorá mi pri rozhovoroch tak veľmi chýbala. Naštartoval aj moju chuť pokračovať v učení ďalej, aby som mohol postupne moje "anglické puzzle" dopĺňať. Mám z tohto prázdninového kurzu veľmi dobrý pocit a hlavne zo seba.

Najnovšie články blogu

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk