Blog
Keď dieťa popri štúdiu zažije svet na vlastnej koži

Keď dieťa popri štúdiu zažije svet na vlastnej koži
Kategória:
Stredoškolské štúdium v zahraničí
InterStudy
28.08.2018

Jadrový fyzik, odborníčka na medzinárodné vzťahy, mediálny analytik. Jednoducho vzdelaný človek s veľkou dávkou kreativity a kritického myslenia, ktorý sa nikde vo svete nestratí. Aj vy si takto predstavujete kariérny profil svojho potomka? Premýšľajte spolu s ním a doprajte mu jedinečnú skúsenosť, ktorú by na Slovensku zažil len ťažko.

Máte doma teenagera, ktorý sa rád učí a na vlastnú päsť pátra po tom, čo ho zaujíma? Vyhľadáva nové výzvy a dobrodružstvá, alebo by mu naopak pomohlo, keby sa trochu otvoril svetu?

Každý človek je iná osobnosť, máme rôzne danosti a predpoklady. Ale to, čo nás všetkých bez rozdielu najviac formuje, je stretnutie s inakosťou, odlišnou kultúrou, novým uhlom pohľadu. V mladom veku má človek výnimočnú schopnosť absorbovať mnoho rôznorodých podnetov: ideálny čas na to zistiť kým je, a čo ho najviac zaujíma.

Tradičný systém verzus nová optika

Tuzemské školstvo stavia na tradičnom modeli unifikovaného vzdelávania: jednotné učebné osnovy, ktorých sa všetky školy musia aspoň rámcovo pridržiavať. To znamená predovšetkým absorbovať obrovské množstvo vzorcov a poučiek a uchovať ich v sebe čo najpresnejšie a čo najdlhšie. Súčasný svet je však založený skôr na selekcii – mladá generácia informácie aktívne vyhľadáva, prepojuje ich, zisťuje, čo ju baví a svoje jedinečné hľadisko zdieľa s ostatnými. Mladým nechýba odvaha robiť veci inak, než je bežné, vymýšľať a uskutočňovať svoje vlastné projekty.


Prečo s tým nezačať už na strednej škole? Štúdium v zahraničí je pre mladého človeka veľkým prínosom. Zdokonalí sa v cudzom jazyku, konfrontuje sa s inou mentalitou a spôsobom života, získa mnoho skúseností. Odlišný systém výučby ho naučí rozhodovať sa sám za seba a niesť zodpovednosť. Aktívne formovať svoj život a plniť si svoje sny.

Štúdium v zahraničí je obrovská príležitosť
Študentovi sa v zahraničí otvárajú obrovské možnosti počas, ale aj po skončení štúdia

Ako sa študuje za oceánom

Spojené štáty sú vysnenou krajinou, kde sa každý môže vďaka talentu a usilovnosti dostať na vrchol. Že to nie je len mýtus, ukazuje tamojší vzdelávací systém – žiaci si popri niekoľkých povinných predmetoch vyberajú ďalšie podľa svojich schopností a preferencií. Namiesto pasívneho prijímania o témach živo diskutujú. Poháňa ich zdravá rivalita a zároveň sa učia pracovať v tíme. Viac než memorovanie rozhoduje schopnosť argumentovať, zaujať a presvedčiť.

Po škole sa stretávajú v rôznych záujmových kluboch – mimoriadnu tradíciu má v USA šport, obľúbené sú aj umelecké, počítačové či debatné krúžky. Pobyt v starostlivo vybranej hostiteľskej rodine im umožní nielen spoznať reálny život v Amerike, ale vštiepi im aj hodnoty ako tolerancia odlišnosti, zodpovednosť sám za seba a priebojnosť v silno konkurenčnom prostredí.

Poďte do toho s nami

V Interstudy máme so študijnými pobytmi viac než 20 rokov skúseností. Okrem USA organizujeme stredoškolské štúdium aj v Kanade, na Novom Zélande, vo Veľkej Británii, v Nemecku, Francúzsku a v ďalších európskych štátoch.    

Práve je ideálny čas prihlásiť sa na špeciálny polročný program, ktorý štartuje v januári. Stačí si vybrať lokalitu, nezáväzne vyplniť predbežnú online prihlášku a obratom vám zašleme podrobné informácie o pobyte. Kvalitné vzdelanie je to najlepšie, čo môžete svojim deťom poskytnúť. Pomôžte im rozhliadnuť sa, rozpoznať ich talent a porozumieť svetu. Ostatné už hravo zvládnu sami.

Najnovšie články blogu

Prečo si vybrať Interstudy?

  • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
  • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 40 štátnych univerzít, na ktorých sa už viac ako 10 rokov vzdelávajú aj Slováci.
  • Poskytujeme finančne najdostupnejšie služby na trhu, mnohé z nich sú pre Vás úplne bezplatné. Za jazykový kurz cez InterStudy nikdy nezaplatíte viac, ako keby ste si všetko vybavovali sami, ba často aj ušetríte. Prihlášky na vysokoškolské štúdium vybavujeme úplne bezplatne, alebo za symbolický poplatok.
  • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
  • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
  • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme. Nie sme nikoho zastúpením, a nikto nám nič nediktuje.
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk