Blog
Bilingválne gymnázium – alebo rok na strednej škole v USA?

Bilingválne gymnázium – alebo rok na strednej škole v USA?
Kategória:
Stredoškolské štúdium v zahraničí
Administrator
25.05.2023

V súvislosti s tohtoročnými prijímačkami na stredné školy sa opäť potvrdzuje veľký záujem o bilingválne štúdium na Slovensku, predovšetkým o anglický jazyk. Na jedno zo známych bratislavských gymnázií sa na tento typ štúdia prihlásilo podľa informácií na webstránke školy až 395 uchádzačov, z čoho mohli prijať len 30. Podobná situácia je na inom gymnáziu – z 301 uchádzačov bolo prijatých len 30.

Ušlú príležitosť si však môžu títo študenti veľmi dobre vynahradiť: Rok strávený na americkej strednej škole ich výrazne posunie vpred, a to nielen z jazykového hľadiska. Zopár bodov na zváženie, aké výhody ponúka stredoškolský program v USA:

 • všetky predmety sa vyučujú v angličtine
 • všetci vyučujúci majú angličtinu ako rodný jazyk
 • študenti komunikujú v angličtine aj počas prestávok, po vyučovaní, na mimoškolských aktivitách a doma v hostiteľskej rodine
 • možnosť študovať predmety, ktoré sa na našich gymnáziách nevyučujú (napr. dejiny USA, právo, počítačové aplikácie, psychológia, biomedicína, zdravotné vedy, sociológia, forenzná veda, anatómia a fyziológia, oceanológia, vesmírne vedy, grafický dizajn, divadelné umenie a mnoho ďalších)
 • skúsenosti s novým školským systémom, iným prístupom a iným spôsobom výučby
 • možnosť zapájať sa do školských športov, záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít
 • účasť na dobrovoľníckych aktivitách

Dominika stredná škola USA - Denver finále amerického futbalu
Foto: Dominika Achymská, 2022-23

Prečo práve výmenný program?

Americký stredoškolský program, ktorý je zaradený medzi programy kultúrnej výmeny Ministerstva zahraničných vecí USA, je založený na princípe dobrovoľníctva. Americké stredné školy prijímajú zahraničných stredoškolákov bez nároku na školné. Ubytovanie a stravu poskytujú dobrovoľnícke hostiteľské rodiny. Program je zaujímavý tým, že rodiny nie sú motivované finančne; zahraničných tínedžerov prijímajú predovšetkým zo záujmu o kultúrnu výmenu. Práve vďaka tomu sú tínedžeri v týchto rodinách viac integrovaní, podieľajú sa na bežnom živote rodiny a všetkých rodinných aktivitách.

Tamara L. stredná škola USA školský autobus
Foto: Tamara Lacková, 2022-23

Nezanedbateľným argumentom pre USA je ponuka školských aktivít, ktorú v tomto rozsahu nenájdete v žiadnej inej anglicky hovoriacej krajine. Veľká časť spoločenského života amerických stredoškolákov sa totiž odohráva na aktivitách organizovaných školou: na športových tréningoch, zápasoch, v rôznych záujmových krúžkoch, na školských podujatiach a rôznych dobrovoľníckych aktivitách. Efektívnejší spôsob, ako sa zdokonaliť v angličtine, vlastne neexistuje.

Ďalší z dôvodov, prečo je americký stredoškolský program účinnejší, súvisí s tým, že stredoškoláci trávia v USA celý školský rok (alebo polrok) bez prerušenia. Je to jedno z pravidiel programu, ktoré môžu niektorí rodičia spočiatku vnímať ako obmedzujúce, avšak má svoje opodstatnenie, zmysel a aj prínos. Adaptačný proces a integrácia študentov v bežnom živote v krajine nie sú narušené cestami domov na každé prázdniny, ako je to zvykom napr. v prípade Spojeného kráľovstva. Časový posun dovoľuje študentom viac sa sústrediť na svoj život v USA ako na každodenné telefonáty s rodinou, čo im taktiež uľahčí celkovú adaptáciu v novej komunite.

Milí rodičia a stredoškoláci, ak Vám to nevyšlo s bilingválnym štúdiom na Slovensku, nevešajte hlavu. Rok na stredoškolskom programe v USA vám to s najväčšou pravdepodobnosťou vynahradí :)

Najnovšie články blogu

Prečo si vybrať Interstudy?

 • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
 • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 50 štátnych univerzít, na ktorých sa už takmer 20 rokov vzdelávajú aj Slováci.
 • Poskytujeme kvalitné poradenstvo a profesionálny servis. Každý pobyt, či už krátkodobý jazykový kurz, akademický rok, stredoškolský výmenný program alebo univerzitné štúdium je pre Vás veľkou investíciou. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú si vyžaduje práca s ľuďmi a vo svojej práci dbáme na každý detail.  
 • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
 • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, DánskuHolandsku, Fínsku a Belgicku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
 • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme, so všetkými vzdelávacími inštitúciami a organizáciami máme priamu spoluprácu. Našu ponuku prispôsobujeme potrebám našich klientov a každému poradíme na základe jeho individuálnej situácie.  

Skúsenosti
našich študentov

 • Študovala som na Southampton Solent University odbor Tourism Management with Cruise and Travel Operations. Po skončení štúdia som sa vrátila na Slovensko, VŠ v Anglicku bola skvelá skúsenosť a nikdy som neľutovala, že som sa rozhodla študovať práve tam. Počas štúdia som získala neoceniteľné skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu, vždy som však chcela niečo dokázať sama a pevne verím, že sa so svojou firmou presadím na trhu a budem úspešná :)

 • Najväčší prínos vidím v pobyte v medzikulturálnom prostrední, kde dorozumievacím jazykom bola angličtina. Dodalo mi to pocit istoty, obohatilo o slovnú zásobu, zoznámila som sa s ľudmi z rozličných krajín sveta a zdieľala s nimi svoje názory a postoje. Táto skúsenosť ma veľmi obohatila nielen na úrovni jazyka, ale aj ako človeka. Odporúčam :-) Som spokojná s kvalitou štúdia na škole a z ich individuálnym prístupom ku žiakovi (ako klientovi).

 • Bola to výborná skúsenosť. Metóda výučby bola veľmi pútavá, iná ako bežné jazykové kurzy na Slovensku. Za krátky čas som cítila obrovský progress, myslím že toto by som doma nedosiahla ani za rok. A je to najmä vďaka spojeniu výučby na škole s okamžitým použitím v praxi, v reálnom živote. Odteraz si namiesto letnej pobytovej dovolenky na pláži budem vyberať učenie jazyka na nejakom zaujímavom mieste na svete.

 • Prostredníctvom agentúry InterStudy som odišiel do Londýna a začal svoje bakalárske štúdium. Vďaka štúdiu v zahraničí sa mi v nasledujúcom roku podarilo dostať na jednu z najprestížnejších škôl na svete, London Business School, kde som vyštudoval Masters in Management. Odísť študovať do zahraničia bolo určite výborné rozhodnutie.

 • Jazykový pobyt v Málage bol tou najlepšou voľbou, akú som mohla toto leto urobiť a neľutujem ani sekundu, čo som tam strávila. Jednak mi pomohol v rozprávaní, mala som vynikajúcu rodinu a po druhé som viac samostatnejšia a určite som vďačná za túto skúsenosť. Bola som so všetkým veľmi spokojná. V budúcnosti sa do školy Málaga Sí určite chcem vrátiť.

 • Vďaka InterStudy som sa dostal na vysokú školu vo Veľkej Británii hneď po skončení gymnázia. Na University of Bedfordshire, severne od Londýna, som tri roky študoval informatiku a robotiku. Na magisterské štúdium som sa potom prihlásil v Škótsku na University of Edinburgh. Tu sa mi naskytla príležitosť pokračovať v štúdiu ako PhD na jednej z popredných univerzít vo svete a pracovať na výskume v oblasti robotiky na národných a európskych projektoch.

 • Pobyt mi dodal istotu pri konverzácii v anglickom jazyku, ktorá mi pri rozhovoroch tak veľmi chýbala. Naštartoval aj moju chuť pokračovať v učení ďalej, aby som mohol postupne moje "anglické puzzle" dopĺňať. Mám z tohto prázdninového kurzu veľmi dobrý pocit a hlavne zo seba.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk