Jazykové pobyty pre dospelých taliansko - rím
dilit rím

O škole

Úrovne kurzov: úplný začiatočník až po veľmi pokročilý
Skúšky: CELI, CILS
Veľkosť školy:
Minimálny vek: 16 rokov
Priemerný vek: 24 rokov
Ubytovanie: hostiteľská rodina, študentský byt

Kľúčové fakty

- škola v centre historického Ríma 
- k dispozícii 2 terasy a záhrada
- pestrý program mimoškolských aktivít 
- medzinárodne uznávaná škola

Bezplatné WiFi Bezplatné WiFi
Interaktívne tabule Interaktívne tabule
Kaviareň v škole Kaviareň v škole
16 moderných učební 16 moderných učební
Počítačová miestnosť Počítačová miestnosť
Rezidencia Rezidencia
Rodina Rodina
Študentský salón Študentský salón
Učebňa na samoštúdium Učebňa na samoštúdium
Záhrada Záhrada

Dilit, oficiálne akreditovaná škola talianskym ministerstvom školstva, bola založená v roku 1974. Je členom svetovej organizácie jazykových škôl International House, ktorá zoskupuje vyše 150 kvalitných škôl po celom svete. Škola Dilit sídli v centre mesta v blízkosti hlavnej vlakovej stanice. Je vybavená 16 učebňami, jazykovým laboratóriom s množstvom študijného materiálu, audiovizuálnymi učebnými pomôckami, počítačmi, bezplatným WiFi. Takisto tu nájdete študentský klub, v ktorom prebieha časť aktivít, kaviareň s výberom studených a teplých jedál, záhrada a 2 terasy. Škola je testovacím centrom pre skúšky CELI a CILS. Dilit je členom organizácie IALC a Európskej asociácie EAQUALS. 

Všeobecná taliančina 15

Trvanie kurzu 1 až 12 týždňov

1 týždeň - od EUR 210,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 12 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: 9. 1., 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 210,00 EUR - -
2 405,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR
3 570,00 EUR 360,00 EUR 375,00 EUR
4 735,00 EUR 460,00 EUR 500,00 EUR
5 885,00 EUR 575,00 EUR 625,00 EUR
6 1 035,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR
8 1 335,00 EUR 920,00 EUR 1 000,00 EUR
12 1 790,00 EUR 1 380,00 EUR 1 500,00 EUR

Všeobecná taliančina 20

Trvanie kurzu 1 až 50 týždňov

1 týždeň - od EUR 250,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 50 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 250,00 EUR - -
2 450,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR
3 645,00 EUR 360,00 EUR 375,00 EUR
4 835,00 EUR 460,00 EUR 500,00 EUR
5 1 020,00 EUR 575,00 EUR 625,00 EUR
6 1 205,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR
8 1 575,00 EUR 920,00 EUR 1 000,00 EUR
12 2 100,00 EUR 1 380,00 EUR 1 500,00 EUR
16 2 720,00 EUR 1 840,00 EUR 2 000,00 EUR
24 3 780,00 EUR 2 760,00 EUR 3 000,00 EUR

Všeobecná taliančina 25

Trvanie kurzu 1 až 32 týždňov

1 týždeň - od EUR 320,00

Počet hodín týždenne
25 hodín 45 minútových (20 všeobecnej taliančiny + 5 hodín v mini skupine)
Trvanie kurzu
1 až 32 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (mini skupina: max. 5)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 320,00 EUR - -
2 620,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR
3 910,00 EUR 360,00 EUR 375,00 EUR
4 1 150,00 EUR 460,00 EUR 500,00 EUR
5 1 428,00 EUR 575,00 EUR 625,00 EUR
6 1 706,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR
8 2 262,00 EUR 920,00 EUR 1 000,00 EUR
12 3 374,00 EUR 1 380,00 EUR 1 500,00 EUR
16 4 486,00 EUR 1 840,00 EUR 2 000,00 EUR
24 6 710,00 EUR 2 760,00 EUR 3 000,00 EUR

Všeobecná taliančina 30

Trvanie kurzu 1 až 28 týždňov

1 týždeň - od EUR 365,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových (20 hodín všeobecnej taliančiny + 10 hodín v mini skupine)
Trvanie kurzu
1 až 28 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (mini skupina: max. 5)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 365,00 EUR - -
2 680,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR
3 990,00 EUR 360,00 EUR 375,00 EUR
4 1 300,00 EUR 460,00 EUR 500,00 EUR
5 1 598,00 EUR 575,00 EUR 625,00 EUR
6 1 896,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR
8 2 492,00 EUR 920,00 EUR 1 000,00 EUR
12 3 684,00 EUR 1 380,00 EUR 1 500,00 EUR
16 4 876,00 EUR 1 840,00 EUR 2 000,00 EUR
24 7 260,00 EUR 2 760,00 EUR 3 000,00 EUR

Kombinovaný kurz 26

Trvanie kurzu 1 až 12 týždňov

1 týždeň - od EUR 525,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín všeobecnej taliančiny + 6 individuálnych hodín)
Trvanie kurzu
1 až 12 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (individuálna hodina: 1)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 525,00 EUR - -
2 1 000,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR
3 1 470,00 EUR 360,00 EUR 375,00 EUR
4 1 940,00 EUR 460,00 EUR 500,00 EUR
5 2 400,00 EUR 575,00 EUR 625,00 EUR
6 2 860,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR
8 3 780,00 EUR 920,00 EUR 1 000,00 EUR
12 5 620,00 EUR 1 380,00 EUR 1 500,00 EUR

Akademický semester

Trvanie kurzu 24 týždňov

24 týždňov - od EUR 4 680,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
24 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
18
Nástupné termíny
9. 1., 3. 7.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
24 4 680,00 EUR 2 760,00 EUR 3 000,00 EUR

Akademický rok

Trvanie kurzu 40 týždňov

40 týždňov - od EUR 6 930,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
40 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, základy, mierne pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
18
Nástupné termíny
13. 3., 6. 11.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
40 6 930,00 EUR 4 600,00 EUR 5 000,00 EUR

Príprava na skúšky CELI, CILS

Trvanie kurzu 6 týždňov

6 týždňov - od EUR 604,00

Počet hodín týždenne
6 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
6 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
2. 5., 23. 10.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
6 604,00 EUR 690,00 EUR 750,00 EUR

Kurz fotografovania

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 1 015,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 1 015,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR

Kurz varenia

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 1 015,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 1 015,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR

Kurz taliančiny a vína

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 790,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín taliančiny + 6 hodín kurzu o víne)
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
kurz taliančiny max. 14, kurz vína max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 790,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR

Kurz taliančiny a módy

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 790,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín taliančiny + 6 hodín kurzu módy)
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
kurz taliančiny max. 14, kurz módy max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 790,00 EUR 265,00 EUR 270,00 EUR

Hostiteľská rodina

1-lôžková alebo 2-lôžková izba (len pre dvojice), s raňajkami, polpenziou, alebo bez stravy s možnosťou varenia, spoločná kuchyňa a kúpeľňa. Možnosť výberu zo stredného alebo vyššieho štandardu.

Študentské byty

1-lôžková alebo 2-lôžková izba (pre dvojice) v byte spolu s ďalšími študentmi, kde môžu byť spolu ubytovaní 2 až 6 študenti. Spoločná kúpeľňa a kuchyňa. Bez stravy, s možnosťou varenia. Možnosť výberu stredného alebo vyššieho štandardu.

Spoznajte krásy Ríma popri štúdiu taliančiny. Škola má na každý deň pripravený program spoločenských aktivít, vďaka ktorým majú študenti jedinečnú príležitosť zdokonaľovať sa v taliančine aj mimo vyučovacích hodín. Po príchode do školy dostanú študenti program s aktivitami, ktorých sa môžu zúčastniť. Okrem prehliadky miestnych zaujímavostí a historických pamiatok škola organizuje filmové večery, semináre o varení, víne alebo semináre zamerané na históriu. Cez víkendy škola tiež organizuje exkurzie, napr. návšteva Roman Forum, Pompei, Castel Sant´Angelo, Piazza del Popolo + Pincio.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk