Jazykové pobyty pre dospelých taliansko - rím
dilit rím

O škole

Úrovne kurzov: úplný začiatočník až po veľmi pokročilý
Skúšky: CELI, CILS
Veľkosť školy:
Minimálny vek: 16 rokov
Priemerný vek: 24 rokov
Ubytovanie: hostiteľská rodina, študentský byt

Kľúčové fakty

- škola v centre historického Ríma 
- k dispozícii 2 terasy a záhrada
- pestrý program mimoškolských aktivít 
- medzinárodne uznávaná škola

Bezplatné WiFi
Interaktívne tabule
Kaviareň v škole
16 moderných učební
Počítačová miestnosť
Rezidencia
Rodina
Študentský salón
Učebňa na samoštúdium
Záhrada

Dilit, oficiálne akreditovaná škola talianskym ministerstvom školstva, bola založená v roku 1974. Je členom svetovej organizácie jazykových škôl International House, ktorá zoskupuje vyše 150 kvalitných škôl po celom svete. Škola Dilit sídli v centre mesta v blízkosti hlavnej vlakovej stanice. Je vybavená 16 učebňami, jazykovým laboratóriom s množstvom študijného materiálu, audiovizuálnymi učebnými pomôckami, počítačmi, bezplatným WiFi. Takisto tu nájdete študentský klub, v ktorom prebieha časť aktivít, kaviareň s výberom studených a teplých jedál, záhrada a 2 terasy. Škola je testovacím centrom pre skúšky CELI a CILS. Dilit je členom organizácie IALC a Európskej asociácie EAQUALS. 

Podľa hodnotenia odborného časopisu Language Travel Magazine sa v priebehu posledných deviatich rokov škola pravidelne umiestňuje medzi 5 najlepších jazykových škôl s výučbou taliančiny.

Všeobecná taliančina 15

Trvanie kurzu 1 až 12 týždňov

1 týždeň - od EUR 200,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 12 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 200,00 EUR 135,00 EUR 140,00 EUR
2 385,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR
3 545,00 EUR 310,00 EUR 325,00 EUR
4 700,00 EUR 400,00 EUR 420,00 EUR
5 850,00 EUR 500,00 EUR 525,00 EUR
6 1 000,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR
8 1 300,00 EUR 800,00 EUR 840,00 EUR
12 1 780,00 EUR 1 200,00 EUR 1 260,00 EUR

Všeobecná taliančina 20

Trvanie kurzu 1 až 50 týždňov

1 týždeň - od EUR 235,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 50 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 235,00 EUR 135,00 EUR 140,00 EUR
2 440,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR
3 635,00 EUR 310,00 EUR 325,00 EUR
4 810,00 EUR 400,00 EUR 420,00 EUR
5 990,00 EUR 500,00 EUR 525,00 EUR
6 1 170,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR
8 1 530,00 EUR 800,00 EUR 840,00 EUR
12 2 000,00 EUR 1 200,00 EUR 1 260,00 EUR
16 2 640,00 EUR 1 600,00 EUR 1 680,00 EUR
24 3 600,00 EUR 2 400,00 EUR 2 520,00 EUR

Všeobecná taliančina 25

Trvanie kurzu 1 až 32 týždňov

1 týždeň - od EUR 310,00

Počet hodín týždenne
25 hodín 45 minútových (20 všeobecnej taliančiny + 5 hodín v mini skupine)
Trvanie kurzu
1 až 32 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (mini skupina: max. 5)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 310,00 EUR 135,00 EUR 140,00 EUR
2 595,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR
3 870,00 EUR 310,00 EUR 325,00 EUR
4 1 125,00 EUR 400,00 EUR 420,00 EUR
5 1 375,00 EUR 500,00 EUR 525,00 EUR
6 1 625,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR
8 2 125,00 EUR 800,00 EUR 840,00 EUR
12 3 125,00 EUR 1 200,00 EUR 1 260,00 EUR
16 4 125,00 EUR 1 600,00 EUR 1 680,00 EUR
24 6 125,00 EUR 2 400,00 EUR 2 520,00 EUR

Všeobecná taliančina 30

Trvanie kurzu 1 až 28 týždňov

1 týždeň - od EUR 340,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových (20 hodín všeobecnej taliančiny + 10 hodín v mini skupine)
Trvanie kurzu
1 až 28 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (mini skupina: max. 5)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 340,00 EUR 135,00 EUR 140,00 EUR
2 650,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR
3 945,00 EUR 310,00 EUR 325,00 EUR
4 1 240,00 EUR 400,00 EUR 420,00 EUR
5 1 510,00 EUR 500,00 EUR 525,00 EUR
6 1 780,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR
8 2 320,00 EUR 800,00 EUR 840,00 EUR
12 3 400,00 EUR 1 200,00 EUR 1 260,00 EUR
16 4 480,00 EUR 1 600,00 EUR 1 680,00 EUR
24 6 640,00 EUR 2 400,00 EUR 2 520,00 EUR

Kombinovaný kurz 26

Trvanie kurzu 1 až 12 týždňov

1 týždeň - od EUR 485,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín všeobecnej taliančiny + 6 individuálnych hodín)
Trvanie kurzu
1 až 12 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14 (individuálna hodina: 1)
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok; začiatočníci: dvakrát do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
1 485,00 EUR 135,00 EUR 140,00 EUR
2 940,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR
3 1 390,00 EUR 310,00 EUR 325,00 EUR
4 1 815,00 EUR 400,00 EUR 420,00 EUR
5 2 245,00 EUR 500,00 EUR 525,00 EUR
6 2 675,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR
8 3 535,00 EUR 800,00 EUR 840,00 EUR
12 5 255,00 EUR 1 200,00 EUR 1 260,00 EUR

Akademický semester

Trvanie kurzu 24 týždňov

24 týždňov - od EUR 4 110,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
24 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
18
Nástupné termíny
4. 1., 5. 7.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
24 4 110,00 EUR 2 400,00 EUR 2 520,00 EUR

Akademický rok

Trvanie kurzu 40 týždňov

40 týždňov - od EUR 6 030,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
40 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, základy, mierne pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 14
Minimálny vek
18
Nástupné termíny
15. 3., 8. 11.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
40 6 030,00 EUR 4 000,00 EUR 4 200,00 EUR

Príprava na skúšky CELI, CILS

Trvanie kurzu 6 týždňov

6 týždňov - od EUR 560,00

Počet hodín týždenne
6 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
6 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
26. 4., 18. 10.
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
6 560,00 EUR 600,00 EUR 630,00 EUR

Kurz fotografovania

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 940,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 940,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR

Kurz varenia

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 940,00

Počet hodín týždenne
15 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
raz do mesiaca
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 940,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR

Kurz taliančiny a vína

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 730,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín taliančiny + 6 hodín kurzu o víne)
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
kurz taliančiny max. 14, kurz vína max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
dvakrát mesačne
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 730,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR

Kurz taliančiny a módy

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 730,00

Počet hodín týždenne
26 hodín 45 minútových (20 hodín taliančiny + 6 hodín kurzu módy)
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
kurz taliančiny max. 14, kurz módy max. 5
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
dvakrát mesačne
Týždne Cena kurzu Hostiteľská rodina -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
Študentské byty -
2-lôžková izba, Standard (len pre dvojice)
2 730,00 EUR 230,00 EUR 235,00 EUR

Hostiteľská rodina

1-lôžková alebo 2-lôžková izba (len pre dvojice), s raňajkami, polpenziou, alebo bez stravy s možnosťou varenia, spoločná kuchyňa a kúpeľňa. Možnosť výberu zo stredného alebo vyššieho štandardu.

Študentské byty

1-lôžková alebo 2-lôžková izba (pre dvojice) v byte spolu s ďalšími študentmi, kde môžu byť spolu ubytovaní 2 až 6 študenti. Spoločná kúpeľňa a kuchyňa. Bez stravy, s možnosťou varenia. Možnosť výberu stredného alebo vyššieho štandardu.

Spoznajte krásy Ríma popri štúdiu taliančiny. Škola má na každý deň pripravený program spoločenských aktivít, vďaka ktorým majú študenti jedinečnú príležitosť zdokonaľovať sa v taliančine aj mimo vyučovacích hodín. Po príchode do školy dostanú študenti program s aktivitami, ktorých sa môžu zúčastniť. Okrem prehliadky miestnych zaujímavostí a historických pamiatok škola organizuje filmové večery, semináre o varení, víne alebo semináre zamerané na históriu. Cez víkendy škola tiež organizuje exkurzie, napr. návšteva Roman Forum, Pompei, Castel Sant´Angelo, Piazza del Popolo + Pincio.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

dočasne online

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk