Jazykové pobyty pre deti a mládež veľká británia - angličtina v domove učiteľa
angličtina v domove učiteľa
(10 – 17 rokov)

Organizácia InTuition Languages zabezpečuje kurzy angličtiny v domove učiteľa viac ako 20 rokov. V roku 2008 získala ocenenie odborného časopisu The Language Travel Magazine „najlepšia jazyková škola s výučbou anglického jazyka v Európe.“ Kurzy sú v plnej miere prispôsobené potrebám študenta, umožňujú bližšie sa zamerať na konkrétne oblasti a postupovať primeraným tempom. Organizácia InTuition je prvým organizátorom kurzov tohto typu vo Veľkej Británii, ktorý získal akreditáciu Britskej rady. Kurz angličtiny formou individuálneho vyučovania priamo v domove učiteľa je jedným z najefektívnejších spôsobov rýchleho zdokonalenia sa v jazyku. Takýto pobyt umožňuje precvičovať si angličtinu počas celého dňa v anglicky hovoriacom prostredí s učiteľom, ktorý presne pozná jazykové potreby a požiadavky študenta. Ide o učenie najprirodzenejším spôsobom – formou neustálej aktívnej komunikácie. 

Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, vyššie pokročilý, pokročilý
Ubytovanie

hostiteľská rodina

Vek
od 10 do 17 rokov
Voľnočasové aktivity
návšteva okolitých zaujímavostí, celodenná exkurzia, spoločné aktivity s rodinou
Nástupné termíny
Super Junior Course a Young Learner English Course počas celého roka / Junior Summer Programme d 25. 6. do 9. 7.
Cena pobytu na 2 týždne od
2 179 EUR

Super Junior Course (10 – 13 rokov)

Kurz zahŕňa 25 vyučovacích hodín a je ideálny pre mladších žiakov. 15 vyučovacích hodín tvorí formálna výučba 1 učiteľ na 1 žiaka. Zvyšných 10 vyučovacích hodín je plný zážitkov a projektových aktivít s učiteľom. Vyučovacia hodina zahŕňa všetky potrebné jazykové vedomosti – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie, slovnú zásobu, gramatiku a výslovnosť. Okrem toho majú študenti pri 2 a viac týždňovom pobyte 1 celodennú a 3 poobedné aktivity týždenne, akými sú rozličné športy a návštevy okolitého prostredia. 

Počet hodín týždenne
25 hodín 60 minútových
Trvanie kurzu
počas celého roka
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý
Počet účastníkov v skupine
1
Minimálny vek
10

Young Learner English Course (14 – 17 rokov)

Kurz anglického jazyka prebieha počas celého roka. 3 až 4 vyučovacie hodiny denne sa vyučujú priamo v domove učiteľa. V cene sú zahrnuté 3 poobedné aktivity týždenne a 1 celodenná exkurzia pre 2 a viac týždňové trvanie kurzu. Kurz 1-to-1 je priamo prispôsobený pre potreby žiaka. Keďže študent býva s učiteľom a stretáva sa s ním počas celého dňa, má viacej možností precvičiť si jazyk. Aj mimo času vyučovania aktívne používa poznatky, ktoré sa naučil. Pre študentov, ktorí sa chcú vzdelávať spoločne so súrodencom alebo kamarátom, je ponúkaný program 2-to-1. Študenti musia mať rovnakú úroveň jazyka. Prítomnosť blízkej osoby pomáha študentovi v neznámom prostredí sa lepšie aklimatizovať, čím sa stáva celý jazykový pobyt príjemnejší a vyučovanie pestrejšie. Na program 2-to-1 je možné sa prihlásiť aj vtedy, keď chcete spoznať kamaráta z inej krajiny. V tom prípade sa do rovnakej rodiny umiestnia študenti podobného veku, úrovne anglického jazyka a s približne rovnakými záujmami.

Počet hodín týždenne
15 hodín 60 minútových
Trvanie kurzu
počas celého roka
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý
Počet účastníkov v skupine
1 alebo 2 (podľa výberu)
Minimálny vek
14

Junior Summer Programme (14 – 17 rokov)

InTuition zabezpečuje kurzy angličtiny v domove učiteľa pre mládež vo veku 14 - 17 rokov počas letných mesiacov na dva týždne. Do jednej učiteľskej rodiny sa umiestni jeden, prípadne dvaja študenti výlučne rôznej národnosti. Pri výbere umiestnenia sa prihliada na jazykovú úroveň budúcich spolužiakov. Na žiadosť rodičov je možné zabezpečiť spoločný pobyt pre dvoch súrodencov či kamarátov. Výučba prebieha v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne. Kontakt s vyučujúcim pri tomto type kurzu na konci vyučovania nekončí, naopak študenti s ním strávia viac hodín ako pri bežných medzinárodných skupinových kurzoch. Okrem výučby pripravuje učiteľ 3 poldenné a jednu celodennú aktivitu počas víkendov. Večery trávia študenti s rodinou učiteľa napr. sledovaním filmov, návštevou kina, grilovaním v záhrade či spoločným oddychom. Rodičia si môžu byť istí, že dieťa je v absolútne bezpečnom prostredí a že je oň výborne postarané. Kurz v domove učiteľa je vhodný pre študentov so základnou až vyššie pokročilou úrovňou angličtiny. Umiestnenie je možné po celej Veľkej Británii a Írsku. Študenti majú k dispozícii vlastnú izbu a majú zabezpečenú plnú penziu. Program v dĺžke 2 týždňov prebieha v období od 25. 6. do 22. 7. Prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 1. mája 2017, aby sa včas zabezpečil spolužiak podľa kritérií študenta. Ak by nebolo možné nájsť pre účastníka vhodného spolužiaka, ponúkne InTuition individuálnu výučbu formou one to one (učiteľ – študent). V prípade neskoršieho prihlásenia a následného nenájdenia spolužiaka musí študent doplatiť danú sumu pre 1-to-1 výučbu.

Počet hodín týždenne
15 hodín 60 minútových
Trvanie kurzu
od 25. 6. do 22. 7.
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý
Počet účastníkov v skupine
2
Minimálny vek
14

Rodina

Študenti majú k dispozícií 1- alebo 2-lôžkové izby s plnou penziou. InTuition ponúka učiteľov, ktorí majú nielen učiteľskú kvalifikáciu, ale aj bohaté skúsenosti a osobnostné predpoklady pre prácu s mladými ľuďmi. Vynikajúce referencie našich mladých klientov a ich rodičov potvrdzujú, že programy InTuition majú pridanú hodnotu, z ktorej profituje každý účastník.

V cene pobytu je zahrnuté:

  • kurz v rozsahu 15/20/25/30 vyučovacích hodín (60 minútových) týždenne
  • ubytovanie s plnou penziou
  • 3 poldenné a 1 celodenná aktivita za týždeň
  • bezplatné internetové pripojenie
  • prístup na InTuition online prednášky
  • študijné materiály
  • záverečný certifikát a personalizovaná výstupná správa s odporúčaniami pre budúce štúdium
  • informačný balíček

Super Junior Course (10 – 13 rokov)

Trvanie kurzu počas celého roka

1 týždeň - od GBP 1 215,00

Týždne Cena kurzu
1 1 215,00 GBP
2 2 430,00 GBP
3 3 645,00 GBP
4 4 860,00 GBP
5 6 075,00 GBP
6 7 290,00 GBP
8 9 720,00 GBP
12 14 580,00 GBP
16 19 440,00 GBP
24 29 160,00 GBP

Young Learner English Course (14 – 17 rokov)

Trvanie kurzu počas celého roka

1 týždeň - od GBP 965,00

Týždne Cena kurzu
1 965,00 GBP
2 1 930,00 GBP
3 2 895,00 GBP
4 3 860,00 GBP
5 4 825,00 GBP
6 5 790,00 GBP
8 7 720,00 GBP
12 11 580,00 GBP
16 15 440,00 GBP
24 23 160,00 GBP

Junior Summer Programme (14 – 17 rokov)

Trvanie kurzu od 25. 6. do 22. 7.

2 týždne - od GBP 1 547,00

Týždne Cena kurzu
2 1 547,00 GBP
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681
E-mail: info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk