Cenová kalkulácia a objednávka

1Vyber si školu
2Vyber si kurz
+Pridať
-Odstrániť
3Vyber si ubytovanie
+Pridať
-Odstrániť
4Vyber si transfer
5Poplatky a informácie

Cenová kalkulácia

Škola
Cena kurzu
Cena za ubytovanie
Cena za transfer
Ostatné poplatky
Spolu:
0,00
0,00
(prepočítané kurzom 0,000 z 17.10.2021)
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

dočasne online

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk