Jazykové pobyty pre deti a mládež usa - new york
sprachcaffe new york manhattan
(14 – 21 rokov) - Referencie

O škole

Vek: od 14 do 21 rokov
Úrovne vyučovania: základy až po pokročilý
Ubytovanie: hostiteľská rodina, školská rezidencia, college
Voľnočasové aktivity: návšteva zaujímavostí v okolí, celodenná exkurzia, návšteva múzeí, výlety loďou, kino, barbecue, rôzne športové a spoločenské aktivity
Nástupné termíny: každú nedeľu od 27. 6. do 22. 8.

Kľúčové fakty
Cena od 1255 USD
4,40 / 5
Bezplatné WiFi
Moderné učebne
Pri mori
Rezidencia
Rodina
Študentský salón
Včasná rezervácia
Celkové hodnotenie
4,4 / 5
lokalita:
4,0 / 5
prostredie:
5,0 / 5
vybavenosť:
4,0 / 5
ochota personálu:
5,0 / 5
4,4 / 5
Miriama
Dĺžka pobytu:
3 týždne
Hodnotenie služieb firmy Interstudy
Bolo Vám poskytnuté dostatočné množstvo informácií agentúrou InterStudy?
V poradenstve pri výbere programu: áno
V oblasti prípravy klienta na pobyt: áno
Ako by ste ohodnotili prístup našich pracovníkov ku klientom?:
Aký máte názor na odbornú pripravenosť našich pracovníkov a na ich ochotu poradiť klientom?:
Bolo vybavovanie Vášho pobytu dostatočne rýchle a flexibilné?: áno
Hodnotenie služieb zahraničnej inštitúcie
Využili ste službu transfer z letiska resp. autobusovej stanice, prípadne späť? nie
Vyhovovalo ubytovanie Vašim požiadavkám?
Poznámky
súkromná rodina
Oznámkujte prosím školu, ktorú ste navštevovali
lokalita:
prostredie:
vybavenosť:
ochota personálu:
prístup učiteľov k študentom:
Oznámkujte kurz, ktorý ste absolvovali
úroveň kurzu:
pripravenosť a odbornosť učiteľov:
komunikácia s učiteľmi:
použité pomôcky:
poskytnuté učebnice a učebný materiál:
národnostné zloženie skupiny:
individuálny prístup k študentom:
Oznámkujte aktivity na voľný čas
úroveň organizácie:
výber aktivít:
poskytnuté množstvo:
finančná dostupnosť:
Celkové hodnotenie
Na základe Vašej spokojnosti so službami školy doporučili by ste školu, na ktorej ste absolvovali pobyt ďalším záujemcom o štúdium v zahraničí?: určite áno
Na základe Vašej spokojnosti so službami Interstudy doporučili by ste našu agentúru ďalším záujemcom o štúdium v zahraničí?: určite áno
Splnil pobyt Vaše očakávania: určite áno
V akej miere ste sa zdokonalili v študovanom jazyku a v čom vidíte najväčší prínos absolvovaného študijného pobytu?
V prvom rade som sa zdokonalila v komunikácii v bežnom živote. Bola som tam sama,takže som sa musela spoľahnúť len a len na seba a zvládla som to. Kurz splnil moje očakávania i keď som očakávala viacej učenia v škole. Pozitívami boli aj veľký počet exkurzít, ktoré sme tam absolvovali. A v neposlednom rade zoznámenie sa so skvelými ľuďmi z celého sveta.
Vaše postrehy k študijnému pobytu
V školách by mali lepšie rozdeliť začiatočníkov od mierne pokročilých a pokročilých. Veľmi potom vidno rozdiely medzi študentmi a potom pre niektorých,ktorí jazyk už viac-menej ovládajú dobre je to strata času.
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

dočasne online

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk