Jazykové pobyty pre dospelých malta - malta
iels malta

O škole

Úrovne kurzov: úplný začiatočník až po veľmi pokročilý
Skúšky: Cambridge (FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEIC
Veľkosť školy: XL
Minimálny vek: 16 rokov, 18 počas leta
Priemerný vek: 24 rokov
Ubytovanie: hostiteľská rodina, rezidencia

Kľúčové fakty

- škola situovaná v srdci Sliemy v pešej dostupnosti od hlavných atrakcií mesta
- moderné vybavenie - spoločenská miestnosť, interaktívne tabule, knižnica
- ostrov s nádherným slnečným svitom, krištáľovo čistými vodami a malebnou krajinou

Bezplatné WiFi
Interaktívne tabule
Knižnica
83 moderných učební
Počítačová miestnosť
Pri mori
Rezidencia
Rodina
Študentský salón
Učebňa na samoštúdium
Záhrada

Jazyková škola IELS Malta bola založená v roku 1985. V modernej budove školy sa nachádza 83 tried, v každej triede študuje maximálne 12 študentov. Okrem tried sú študentom k dispozícii študentský salón, knižnica, počítače a tablety, terasa a v celej budove je prístup na internet zadarmo. Klimatizácia sa postará, aby sa aj v tie najhorúcejšie letné dni príjemne študovalo. V priamej blízkosti školy je mnoho reštaurácii, kaviarní, obchodov, zmrzlinární, dokonca aj bazény a pláž. Učitelia používajú v triedach metódu komunikatívnej výučby jazyka (Communicative Language Teaching), ktorá sa zameriava na hovorenie v angličtine a zaručuje maximálne používanie jazyka aj na nižších úrovniach. Počas celého vyučovania budete využívať nové slovíčka a gramatiku, čo Vám pomôže zvýšiť sebavedomie a rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujete na komunikáciu v angličtine.

Prvá hodina počas klasického vyučovacieho dňa sa zameriava na štruktúru anglického jazyka. Cieľom druhej hodiny je dosiahnuť plynulosť pri rozprávaní v anglickom jazyku a rozvoj komunikačných zručností. Niektoré kurzy majú aj tretiu hodinu popoludní, ktorej cieľom je precvičenie materiálu obsiahnutého v ranných hodinách. Ak máte popoludňajšiu lekciu, môžete naplánovať obsah lekcie s učiteľom podľa vašich osobných potrieb a predstáv. Na konci Vášho jazykového pobytu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu ktorý ste navštevovali, popisujúci druh a dĺžku štúdia.

General English

Trvanie kurzu 1 až 52 týždňov

1 týždeň - od EUR 210,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 52 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 210,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 420,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 630,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 840,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 1 050,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 1 260,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
8 1 560,00 EUR 1 344,00 EUR 1 400,00 EUR
12 2 340,00 EUR 2 016,00 EUR 2 100,00 EUR
16 3 120,00 EUR 2 688,00 EUR 2 800,00 EUR
24 4 320,00 EUR 4 032,00 EUR 4 200,00 EUR

Intensive English

Trvanie kurzu 1 až 52 týždňov

1 týždeň - od EUR 305,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 52 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max.12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 305,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 610,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 915,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 1 220,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 1 525,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 1 830,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
8 2 080,00 EUR 1 344,00 EUR 1 400,00 EUR
12 3 120,00 EUR 2 016,00 EUR 2 100,00 EUR
16 4 160,00 EUR 2 688,00 EUR 2 800,00 EUR
24 5 520,00 EUR 4 032,00 EUR 4 200,00 EUR

Mini-Group English

Trvanie kurzu 1 až 52 týždňov

1 týždeň - od EUR 305,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 52 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 6
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 305,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 610,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 915,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 1 220,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 1 525,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 1 830,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
8 2 080,00 EUR 1 344,00 EUR 1 400,00 EUR
12 3 120,00 EUR 2 016,00 EUR 2 100,00 EUR
16 4 160,00 EUR 2 688,00 EUR 2 800,00 EUR
24 3 120,00 EUR 4 032,00 EUR 4 200,00 EUR

Business English

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 350,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 6
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 350,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 700,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 1 050,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 1 400,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 1 750,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 2 100,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 2 450,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

English for 40+

Trvanie kurzu 2 týždne

2 týždne - od EUR 852,00

Počet hodín týždenne
20 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
2 týždne
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 6
Minimálny vek
40
Nástupné termíny
2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 31. 8., 28. 9., 26. 10.
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
2 852,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR

Business English Plus

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 170,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 6
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 170,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 340,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 510,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 680,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 850,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 1 020,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 1 190,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

Mini-Group English Plus

Trvanie kurzu 1 až 52 týždňov

1 týždeň - od EUR 140,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 52 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 6
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 140,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 280,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 420,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 560,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 700,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 840,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
8 960,00 EUR 1 344,00 EUR 1 400,00 EUR
12 1 440,00 EUR 2 016,00 EUR 2 100,00 EUR
16 1 920,00 EUR 2 688,00 EUR 2 800,00 EUR
24 2 400,00 EUR 4 032,00 EUR 4 200,00 EUR

IELTS Plus

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 110,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 110,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 220,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 330,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 440,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 550,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 660,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 770,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

TOEIC Plus

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 110,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 110,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 220,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 330,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 440,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 550,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 660,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 770,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

English for Academic Purpose (EAP)

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 110,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 110,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 220,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 330,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 440,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 550,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 660,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 770,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

Conversation English

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 110,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
úplný začiatočník, vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 110,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 220,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 330,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 440,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 550,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 660,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 770,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

Pronunciation English

Trvanie kurzu 1 až 7 týždňov

1 týždeň - od EUR 80,00

Počet hodín týždenne
4 hodiny 45 minútové
Trvanie kurzu
1 až 7 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, základy, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 80,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 160,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 240,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 320,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 400,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 480,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
7 560,00 EUR 1 225,00 EUR 1 274,00 EUR

English for Work

Trvanie kurzu 1 až 52 týždňov

1 týždeň - od EUR 110,00

Počet hodín týždenne
10 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
1 až 52 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 12
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
každý pondelok
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
1 110,00 EUR 175,00 EUR 182,00 EUR
2 220,00 EUR 350,00 EUR 364,00 EUR
3 330,00 EUR 525,00 EUR 546,00 EUR
4 440,00 EUR 700,00 EUR 728,00 EUR
5 550,00 EUR 875,00 EUR 910,00 EUR
6 660,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR
8 560,00 EUR 1 344,00 EUR 1 400,00 EUR
12 840,00 EUR 2 016,00 EUR 2 100,00 EUR
16 1 120,00 EUR 2 688,00 EUR 2 800,00 EUR
24 1 680,00 EUR 4 032,00 EUR 4 200,00 EUR

Cambridge B2 First

Trvanie kurzu 6 týždňov

6 týždňov - od EUR 1 830,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
6 týždňov
Úrovne vyučovania
vyššie pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 10
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
3. 2., 27. 4., 20. 7., 26. 10.
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
6 1 830,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR

Cambridge C1 Advanced

Trvanie kurzu 6 týždňov

6 týždňov - od EUR 1 830,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
6 týždňov
Úrovne vyučovania
pokročilý, veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 10
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
3. 2., 4. 5., 20. 7., 26. 10.
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
6 1 830,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR

Cambridge C2 Proficiency

Trvanie kurzu 6 týždňov

6 týždňov - od EUR 1 830,00

Počet hodín týždenne
30 hodín 45 minútových
Trvanie kurzu
6 týždňov
Úrovne vyučovania
veľmi pokročilý
Počet účastníkov v skupine
max. 10
Minimálny vek
16
Nástupné termíny
27. 1., 4. 5., 26. 10.
Týždne Cena kurzu Rezidencia -
2-lôžková izba, Howard Hotel Room ★★★
Rezidencia -
2-lôžková izba, Day´s Inn Hotel Room ★★★
6 1 830,00 EUR 1 050,00 EUR 1 092,00 EUR

Hostiteľská rodina

1- alebo 2-lôžková izba, spoločná alebo vlastná kúpeľňa, polpenzia, vzdialenosť do školy do 45 minút mestskou dopravou. Za príplatok Executive rodina: 1-lôžková izba, vlastná kúpeľňa, polpenzia, vzdialenosť do školy do 30 minút mestskou dopravou.

Rezidencia

1- a 2-lôžkové izby s vlastnou kúpeľňou, bez stravy, s raňajkami alebo polpenziou. Pre študentov od 18 rokov. Vzdialenosť 5 - 15 minút pešo od školy.

Hotel, penzión, apartmán

1- a 2-lôžkové izby v hotely, penzióne alebo apartmáne, s vlastnou kúpeľňou. Raňajky v cene. Minimálny vek 18 rokov. V blízkosti školy alebo 15 minút chôdze od školy.

Malta je malý ostrovný štát v strede Stredozemného mora, tesne pod Sicíliou v južnej Európe. Maltézske súostrovie tvoria 3 hlavné ostrovy, Malta, Gozo a Comino. Napriek malého rozmeru (316 km2) je Malta skutočným pokladom kultúry a dedičstva. Stredoveké pevnosti, ako aj majestátne paláce a kostoly robia Maltu ostrovom bohatých a príjemných prekvapení. Pobrežie je obklopené prístavmi, piesočnatými plážami a skalnatými zátokami. Maltézske tradície sú odrazom rôznych kombinácií kultúr, ktoré po stáročia ponechali na ostrovoch silný vplyv. Identita Malty je silne ovplyvnená okolitými stredomorskými krajinami a inými civilizáciami, ako napríklad Britániou, ktorá dlhodobo vládla na Malte až do jej nezávislosti v roku 1964. Úradné jazyky ostrova sú maltčina a angličtina, ale mnoho obyvateľov ovláda aj taliančinu. Vďaka tomu, že táto malá krajina sa nachádza priamo v strede Stredozemného mora, Maltské ostrovy sa môžu pochváliť obzvlášť skvelým počasím takmer počas celého roka. Najhorúcejšie mesiace sú júl, august a september - teplota často vystúpi nad 30 ° C počas tohto obdobia. Krátke dažde typické pre stredomorské podnebie sa zvyčajne vyskytujú počas chladnejších zimných mesiacov. V priemere táto oblasť zažije 300 dní slnečného svitu a iba okolo 60 dní dažďa za rok. Malta sa často nazýva „klenotom Stredozemného mora“. Je to ostrov s nádherným slnečným svitom a krištáľovo čistými vodami a malebnou krajinou. Je to miesto, kde si môžete vychutnať pokojnú prechádzku, preskúmať stredoveké mestá alebo jednoducho pretancovať celú noc. Či si želáte popri študovaní zažiť bohatú históriu starú viac ako 7000 rokov, pokojný vidiecky život alebo si užiť nočný život v niektorom z najznámejších nočných klubov v Európe, Malta má všetko, čo si môžete priať. Aby ste mali možnosť vyťažiť z Vášho pobytu čo najviac, IELS Leisure Team organizuje širokú škálu aktivít, ktoré Vám pomôžu zažiť ten najnapĺňajúcejší jazykový pobyt, aký si môžete predstaviť!

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

dočasne online

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk